Loabi Dharin

Title: Loabi Dharin     Album: Maldives Fantasy   Artist: Meynaa Hassaan

ތާ އަބަދު ހިނިތުން ވެފާ، ތާތު ގޭގާ ބަސް އަހާ
ތާ ނަޞީބުން ފުރި އެވާ، ތާކު ހުއްޓަސް ރުޅި ނުވާ
ތިއްތިކޮށް މުޅި ގޭތެރޭން، ތިއްތި ހުރެ ބެލި ފަރި ގޮތުން
ތިއްތި ރެޑިއަމް ފަރިކޮކާ، ތިއްތި ކައިރީ ހެވި ނަށާ
ހީވި ދިޔަހެން ރާޅުގާ ވާމިހޮޅި ދަށުގާ ފިޔާ، ވާމިގޭގާ ކުޅެހަދާ އާ މިވާތީ މާ ގަޔާ
ނަން މަދީފާވާ މިއެއް ފަންނުގާ ވީތީ ދުލާ، ދަންނަ މީހުން ވޭއުފާ، މަންމަ ފެނުމުން ފަރިއެވާ
ތާތު ގޭގާ ކިޔަ ކިޔާ، ހާރު ލިބުމުން ޔަސް އަހާ، ފާޑު މީ ނަލަ ހަމަ މަށާ، ކާކު ބައްޕާ ހެވި އަހާ

Preview & Download

Fanu Dhunmaari

Title: Fanu Dhunmaari     Album: Maldives Fantasy   Artist: Meynaa Hassaan

ފަނުދުންމާރި އަޑު ބިންބި ދަނޑުން، ހަރުދުވެލީ ރަށަށް ލެފުނު ތަނުން
ކަރުތާފެން އަރާ ހަމަވި ފަހުން، ދަރުބާރުން ވަށާ ހޯދި ފަހުން
އަދު ޒުވާނުން ނުކުމެ ޚިދުމަތުގާ، މަދުނުވާހެން ނިކަން ހިތްވަރުލާ
ކުރިއަރާ ޤައުމު މިއަދު ދާނެ ގޮތަށް، ކެރިތިބެން ވާނެ ނިކަން ފައި ހަރުލާ
ޝުކުރު ތާރީފު ހިތުން ފާޅުކުރޭ، ލިބުނު ނިޢުމަތް ހަނދާން އާކޮށްލާ

Preview & Download