Waqthu Dhuniyeygaa

June 24th, 2009 by MaldiveMusic

Wagthu dhuniyeygaa enburi dhiumun fasdhee yaaruney, naannaaneyey anburaa, naannaane yey.

Artist: Falaah
Preview & Download

Mihithey Veynugaa

June 24th, 2009 by MaldiveMusic

Artist: Falaah
Album: Waqt
Preview & Download

Ma Heeves Nukuramey

June 24th, 2009 by MaldiveMusic

Artist: Falaah
Album: Waqt
Preview & Download

Reethi Moonaa

June 24th, 2009 by MaldiveMusic

Artist: Falaah
Album: Waqt
Preview & Download

Keevvehey

June 24th, 2009 by MaldiveMusic

Artist: Falaah
Album: Waqt

Preview & Download

Faalhugaa

June 24th, 2009 by MaldiveMusic

Artist: Falaah
Album: Waqt
Preview & Download