Minivan Vayaa

Song title: Minivan Vayaa
Artist: Aaishath Naseera
Chorus: Aamal, Mandhi, Fathimath Shafeeq, Dhivehi voices
Music: Shamoon Hameed.


Preview the song & Download

Lyrics of Minivan Vayaa:

Minivan vayaa kulhelaashe thaazaa,
Mee nishaaney ujaalaa,

Jaan fidhaavy bathalun
Saaf e seedhaa azumaa roohun
Hamdhun dhirey e handhaan fazaagaa,
Mee nishaaney ujaalaa

Minivan vayaa kulhelaashe thaazaa,
Mee nishaaney ujaalaa,

Rooh dheveyny vathanah
Loabi dheveyny gaumaa dhynah,
Minnaiy shuooru dhidhain favaalaa,
Mee nishaaney ujaalaa

Minivan vayaa kulhelaashe thaazaa,
Mee nishaaney ujaalaa,

Dhaashevy ramzy hiyalun
Vaashe dhareenney enmen ufalun
Dhiruvaashevy azumaa hiyaalaa,
Mee nishaaney ujaalaa

Minivan vayaa kulhelaashe thaazaa,
Mee nishaaney ujaalaa,

One thought on “Minivan Vayaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *