Loabi Dharin

Title: Loabi Dharin     Album: Maldives Fantasy   Artist: Meynaa Hassaan

ތާ އަބަދު ހިނިތުން ވެފާ، ތާތު ގޭގާ ބަސް އަހާ
ތާ ނަޞީބުން ފުރި އެވާ، ތާކު ހުއްޓަސް ރުޅި ނުވާ
ތިއްތިކޮށް މުޅި ގޭތެރޭން، ތިއްތި ހުރެ ބެލި ފަރި ގޮތުން
ތިއްތި ރެޑިއަމް ފަރިކޮކާ، ތިއްތި ކައިރީ ހެވި ނަށާ
ހީވި ދިޔަހެން ރާޅުގާ ވާމިހޮޅި ދަށުގާ ފިޔާ، ވާމިގޭގާ ކުޅެހަދާ އާ މިވާތީ މާ ގަޔާ
ނަން މަދީފާވާ މިއެއް ފަންނުގާ ވީތީ ދުލާ، ދަންނަ މީހުން ވޭއުފާ، މަންމަ ފެނުމުން ފަރިއެވާ
ތާތު ގޭގާ ކިޔަ ކިޔާ، ހާރު ލިބުމުން ޔަސް އަހާ، ފާޑު މީ ނަލަ ހަމަ މަށާ، ކާކު ބައްޕާ ހެވި އަހާ

Preview & Download

2 thoughts on “Loabi Dharin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *