Rovey

August 25th, 2012 by MaldiveMusic

Title: Rovey
Artist: Ali Rameez
Album: Furaana

Listen & Download

Shabaabu

August 25th, 2012 by MaldiveMusic

Title: Shabaabu
Artist: Ali Rameez
Album: Furaana

Listen & Download

Dhon Kanbulo Nidhaalaashey

May 10th, 2012 by MaldiveMusic

Title: Dhon Kanbulo Nidhaalaashey     Artist: Huzam

Listen & Download

Naahithun Dhaanuhey

April 17th, 2012 by MaldiveMusic

Title: Naahithun Dhaanuhey
Artist: Naifaru Dhohokko

Listen & Download

Dhuniyeyn Farivaa

April 13th, 2012 by MaldiveMusic

Title: Dhuniyeyn Farivaa     Album: Ehan’dhaanugaa Duet Show 2

ދުނިޔޭން ފަރިވާ އުފާދޭ ޚަޒާނާ، މިލްކުވާނޭ ހަވީރީ ހިޔާ
ލޯބި ޖާދޫ ހިތަށް އަބަދު ފޮނުވާ، ސަބަބު ހޯދަން ދަމާހޭ ނަޔާ
ހިތުގާ ބަރޯސާ ތާއަބަދު ދަންވަރު، ދީފާވަނީ މީ އަހާށޭ
ހޯދާށެ ޔާރޭ ތީލޯބި ވަޢުދޭ، އޭގާވަނީ މުޅި ޙަޔާތޭ
މޯޅިވުންނެތް ބަހާރޭ އޮތީދެން، މޫސުމުން މީ ވެލާނޭ ގަޔާ
ފިކުރާ ކުރާނޭ ލޯބީގެ މަންޒިލް، އުލްފަތުގެ ނަމުގާ ހަނދާނާ
ފަށަމާގެ ޗާލޫ ލޮލަކުން ޙަޔާތެއް، އުންމީދު ގުޅުވާ ޒަމާނާ
ޢަޒުމު ނުގުޑާނެ ކަނޑައެޅި ނިމޭނީ، ތީ ދެހިތުގާ އެޅޭ ސޫރަޔާ

Listen & Download

Hulhuvifaivaa Dhauvatheh

April 9th, 2012 by MaldiveMusic

Title: Hulhuvifaivaa Dhauvatheh
Album: Gaumee Lava
Preview & Download

Jaanu Fidhaa Kuramaa

May 22nd, 2011 by MaldiveMusic

Title: Jaanu Fidhaa
Album: Bodu Beru
Style: Kottaa Beru/ Riha Beru
Preview & Download

Hubbul Kaa

May 22nd, 2011 by MaldiveMusic

Title: Hubbulkaa
Album: Bodu Beru
Style: Gaaodi
Preview & Download

Fathihaa Fenilaa (Niuma)

May 9th, 2011 by MaldiveMusic

Title: Fathihaa Fenilaa
Album: Niuma
Artist: Niuma
Preview & Download

Nuhikey Karunaey (niuma)

May 9th, 2011 by MaldiveMusic

Title: Nuhikey Karunaey
Album: Niuma
Artist: Niuma
Preview & Download

« Previous Entries